Tag Archives: افغان/پشتون

معمای سقوط: پازل آخر اشرف غنی و تصویر کامل فصل ناتمام جمهوریت

درنگ نخست: گفتمان افغانیت‌خواهی پس از سال ۲۰۰۱ با یک فروپاشی تاریخی مواجه بود. ریزش سراسری روایت در میدان عمل. قدرت موروثی قومی به طرز بی‌سابقه‌یی با تجربۀ پنج‌سالۀ حاکمیت مجاهدین و جنگ‌های تنظیمی متلاشی شده بود. نخبه‌گان افغان/پشتون متوجه واقعیت تلخی شده بودند: پروژۀ افغانی‌سازی همه‌چیز عقیم مانده است. …

ادامه مطلب »