بورس هاي تحصیلی ماستری و دوکتورای کشور پاکستان

به تعداد (۵) سکالرشيپ دوره دوکتورا و ماستري براي آنعده محصلين افغان که داراي درجه تحصيلي ليسانس باشند در (۲۰) رشته مختلف را در پوهنتون متذکره تحت شرايط ذيل ميپذيرد:

· کانديدان فارغ التحصيل دوره ليسانس باشند، تدريس شان در پوهنتون مجاني ميباشد.
· کانديدان دربدل صرف غذا و محل بود و باش شان مبلغ ۸۰۰۰ کلدارماهانه پرداخت نمايند.
· فيصدي نمرات در شهادتنامه و ديپلوم کانديد کمتر از ۵۰ فيصد نباشد.
· کانديدان بايد فورم درخواستي خويش را الي تاريخ۲۶ جولاي۲۰۱۳ازطريق سفارت جمهوري اسلامي افغانستان دراسلام آباد ارسال نمايند.
· پوهنتونNUTS بعد از بررسي اسناد کانديدان صرف۵ تن را انتخاب مينمايد.
· بعد از انتخاب کانديدان از جانب پوهنتون NUTSبه سفارت جمهوري اسلامي افغانستان اطلاع خواهند داد.
· NUTS بتاريخ۷ جولاي امتحان عمومي بعدي را داير مينمايد که براي شمول درآن آخرين تاريخ براي درخواست۱۰ جولاي۲۰۱۳ ميباشد.
· کاندايدان واجد شرايط بايد کاپي ديپلوم, کاپي ترانسکريپت و کاپي تذکزه خويش را با خود داشته باشند.

علاقمندان ميتوانند براي ثبت نام و تکميل اسنادالي تاريخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ به دفتر رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

LIST OF MASTERS PROGRAM

۱-MS Electrical Engineering
۲- MS Information Technology
۳- MS Computer science
۴- MS Transportation Engineering
۵- MS Water Resources Engineering
۶- MS Structural Engineering
۷- MS Environmental Science / Engineering
۸- MS Remote Sensing& GIS
۹- MS Materials& Surface Engineering
۱۰- MS Mechanical Engineering
۱۱- MS Chemical Engineering
۱۲- MS Biomedical Science
۱۳- MS Biomedical Engineering
۱۴- MBA
۱۵- MS Economics
۱۶- MPhil Physics
۱۷- MPhil Mathematics
۱۸- MPhil Plant Biotechnology
۱۹- MPhil Healthcare Biotechnology
۲۰- MPhil Industrial Biotechnology

Note: 1x seat each in any of the above mentioned 05 Program

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading