بورس‌های تحصیلی مقطع ماستری MEXT جاپان سال ۲۰۱۸

وزارت معارف، فرهنگ، تربیت بدنی، ساینس و تکنالوژی جاپان (MEXT) از اعطای بورسیه تحصیلی برای سال ۲۰۱۸ برای آنعده محصلان افغان که خواهان ادامه تحصیل در کشور جاپان باشند؛ خبرداده است. بناً به اطلاع علاقه مندان رسانیده میشود، جهت دریافت فورم درخواستی و معلومات مزید به ویب سایت ذیل مراجعه نمایند:

http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

بعد از تکمیل اسناد مورد نیاز یک نقل آنرا قبل از تاریخ ۱۰/جوزا/ ۱۳۹۶ مطابق ۳۱/می/۲۰۱۷ به آمریت تنظیم بورسهای فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها تسلیم دهند.

شرایط بورسیه:

– داشتن تابعیت افغانی.
– دست آوردهای عالی دوره مکتب.
– داشتن صحت جسمی وروانی خوب.
– هدفمندی و متعهد جهت تحصیلی که منجر به بهبود روابط میان افغانستان و جاپان گردد.
– سن کاندیدان کمتر از ۳۵ سال باشد (بعد از تاریخ ۲/ اپریل/۱۹۸۳ متولد شده باشد).
– داشتن اسناد تحصیلی لیسانس ویا معادل آن.
– استعداد و توانایی کافی به نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی را دارا باشند (برای کورس های تدریس زبان انگلیسی) و یا به زبان جاپانی (برای کورس های تدریس به زبان جاپانی).
– توانایی کافی نوشتن و صحبت کردن به زبان جاپانی را دارا باشند.
– پذیرش کاندیده ها به اساس نتایج امتحان خواهد بود و سفارت جاپان کاندیدان مناسب و واجدشرایط را تعین و به MEXT معرفی خواهند کرد. سپس MEXT از میان شاگردان معرفی شده، ورزیده ترین شانرا که توسط سفارت ها و قونسلگری های چاپان در تمام کشور های جهان پیشنهاد می گردند، انتخاب می نماید.

جدول زمانی برای سال ۲۰۱۷ قرار ذیل می باشد:

– مرحله اول: آخرین وقت معرفی متقاضیان وخانه پوری فورم ها تاریخ ۱۰/ جون/۲۰۱۷ می باشد.
– مرحله دوم: بررسی فورم درخواستی اواسط ماه جون ۲۰۱۷ می باشد.
– مرحله سوم:امتحانات( تحریری وتقریری ) اواخرماه جون ۲۰۱۷ انجام می شود.
– مرحله چهارم: شارت لست کردن کاندیدان اواخر جون ۲۰۱۷ صورت می گیرد.
– مرحله پنجم: اعلان نتایج نهایی بعد از ماه دسمبر ۲۰۱۷ می باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading