Tag Archives: اجر و پاداش های رمضان برای روزه داران

ماه مبارک رمضان ماه عبادت و بندگی خالق یکتا

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده ماه مبارک رمضان ماه عبادت و بنده گی خالق یکتا است. رمضان آورنده و هدیه دهنده یی عبادت؛ بنده گی خداوند متعال؛ رضایت الله متعال «ج»؛ اطاعت؛ برکت؛ اتفاق و همدیگر پذیریی؛ صبر و شکیبایی؛ انسان دوستی و… است. در این نوشته روی واژه روزه؛ …

ادامه مطلب »