Home / کانکور افغانستان / اخبار و اطلاعیه های کانکور افغانستان / اطلاعیه در مورد امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

اطلاعیه در مورد امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

اطلاعیه در مورد کانکور دور سوم و متفرقه ولایت کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقۀ سال ۱۳۹۶ وسال های قبلی لیسه های معارف شهر کابل (لیسه های دولتی، خصوصی و لیسه های مسلکی معینیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی) که امتحان کانکور شان تا حال سپری نگردیده؛ رسانیده می شود که کارت شمولیت امتحان را به تاریخ های ۲۱-۲۲ و ۲۳ سرطان از لیسه های خویش اخذ نمایند.

• داوطلبان قشر اناث بعد ازاخذ کارت شمولیت روز شنبه مؤرخ ۲۳ سرطان
• متقضیان قشر ذکورکه حرف اول اسم شان به حروف (الف، ب، ت، ث، پ، ج، ح، خ، چ، د، ذ) شروع می شود به روز یکشنبه مؤرخ ۲۴ سرطان
• متقاضیان قشر ذکورکه حرف اول اسم شان به حروف(ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ) شروع می شود، به روز دوشنبه مؤرخ ۲۵ سرطان
• داوطلبان قشر ذکورکه حرف اول اسم شان به حروف(ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ، ی) شروع می شود؛ به روز سه شنبه مؤرخ ۲۶ سرطان ازساعت هفت صبح الی ختم روز جهت ثبت معلومات بایومتریک به انستیتوت خدمات ملکی واقع افشارسیلو مراجعه نمایند.

تاریخ امتحان دور سوم: روزپنجشنبه مؤرخ ۲۸ سرطان؛
محل امتحان: درج کارت های دواطلب می‌باشد.
نوت: در روز امتحان؛ اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و نیز جدول کود رشته (در مکتب با کارت توزیع می‌گردد) را با خود داشته باشند.

*****

همچنان قابل توجه متقاضیان کتگوری که شامل امتحان متفرقۀ نهایی (دور چهارم) هستند، تاریخ توزیع کارت، ثبت معلومات بایومتریک و امتحان شان به‌زودی اعلان می‌گردد:

۱- آنعده داوطلبانی که فورم شمولیت کانکورسال ۱۳۹۶/۱۳۹۷ را در ولایت خود اخذ و طی مراحل نموده اند؛ ولی بنابرمعاذیری نتوانستند درامتحان اشتراک نمایند.
۲- داوطلبان فارغ صنوف ۱۲ مدارس دینی معینیت تعلیمات اسلامی.
۳- داوطلبان بیرون مرزی.
۴- بخش شبانه.
۵- داوطلبانی که فورم شمولیت را از ریاست عمومی تعلیمات عمومی واقع گلبهارسنتر، اخذ نموده اند.

*****

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات کانکور در رابطه به دور اول امتحان کانکور ولایت کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۶ و سال های قبلی لیسه های (استاد ذبیح الله خان شهید، استقلال، الفتح، آریانا افغان ترک، آمنه فدوی، بی بی عایشه صدیقه، پوهاند صدیق الله رشتین، تاجورسلطانه، چهل دختران، حبیبه، حضرت شمس المشایخ، حکیم ناصر خسرو بلخی، ذکورسیدالشهدا، ذکوربی بی مهرو، رحمان بابا، شهرک امید سبز، شهید عبدالصبورفرید، عایشه درانی، عبدالرحمن پژواک، عبدالرحیم شهید، عبدالروف بینوا، عبدالهادی داوی، غازی ادی، محمدشاه خان بابکرخیل، غلام حیدرخان، فاضل بیک، لامعه شهید، نسوان احمدشاه بابامینه، نسوان افغان ترک، نسوان اقا علی شمس، نسوان بی بی رابیا، نسوان توتیا، نسوان چهلستون، نسوان ده خدایداد، نسوان ده دانا، رحمن مینه، سپین کلی، نسوان سیدالشهدا، شیرینو و نسوان وحدت) مربوط ریاست معارف شهر کابل و همچنان فارغان صنوف دوازدهم عمومی، متفرقه لیسه ها و مدارس دینی (ولسوالی های معارف ولایت کابل) رسانیده می شود که داوطلبان لیسۀ های فوق، کارت شمولیت خویش را به روز های پنجشنبه و جمعه مؤرخ -۷- ۸ برج سرطان از مکاتب خویش اخذ و به روز های شنبه و یکشنبه مؤرخ ۹ و ۱۰ برج سرطان جهت ثبت معلومات بایومتریک به انستیتوت خدمات ملکی واقع افشارسیلو مراجعه نمایند، محل امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

تاریخ امتحان دور اول: روزپنجشنبه مؤرخ ۱۴ سرطان

**********

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات کانکور در رابطه به دور دوم امتحان کانکور ولایت کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۶ وسال های قبلی لیسه های (محمدآصف مایل، محمودطرزی، ابراهیم خلیل الله، ناهیدشهید، عاشقان و عارفان، رخشانه، سلطان رضیه، مریم، عبدالغفورندیم، همایون شهید، مولانا جلال الدین، بی بی سروری سنگری، زرغونه، نسوان نمبرسه کمک به معارف، محمدموسی شفیق، شپی ابن سینا، عبدالرحیم غفورزی، عبدالغفوراحمدی، شهرک پامیر، گلخانه، نسوان سیدنورمحمدشاه مینه، محمدعلم فیض زاد،‌صفی الله افضلی، شاه دوشمشره،‌ نسوان غازی محمدایوب خان، قلعه بختیار، پوهاند عبدالاحمدجاوید، نسوان ملکه ثریا، نسوان ایمینی، فامیلیهای ریشخور، نسوان ریشخور، نسوان سردارکابلی، نازوانا، قابل بای، شهیدسردارمحمد داودخان، حاجی عبدالقدیر، محراب الدین، پرورشگاه، عمراخان، شبانه عبدالرحیم شهید، زینب کبرا، قلعه کاشف، پوهاند غلام صدیق محبی، نسوان سیدالناصری، مرزاعبدالقادربیدل، قلعه حسن خان، فاروق سنگور، ستاره، مومنه خاتون، سوریا، شهرک ملی، نمبر۱ سیدیوسف علمی،‌ نمبردوم سیدیوسف علمی، نسوان منوچهری، خواجه رواش، ذکورسیدنورمحمدشاه مینه، قلعه حشمت خان، قلعه قاضی، شهرک ذاکرین، پروفیسور رسول امین، نسوان نمبر۳ خیرخانه کمک به معارف، شهرک مهدیه، قیام الدین، نسوان مولانا عبدلمجید مصفا غزنوی، علاوالدین، نسوان ام البنین، محمدصدیق پسرلی، چهارقلعه چهاردهی، قلعه بهادرخان،غلام نبی خان چرخی، نسوان وذکورشهرک وحدت، نسوان محمداکبرخان پامیر، افغان ښوونځی، شیخ زاید بن سلطان، محمدموسی مجددی، شهرک دوازده امام، تمیم انصار، محمودهوتکی، ، داکترعبدالحی الهی، صوفی محمد اسلام مین، پرورشگاه علاوالدین و لیسۀ ذبیح الله خان) مربوط ریاست معارف شهر کابل رسانیده می شود که داوطلبان لیسۀ های فوق، کارت شمولیت خویش را به روز های پنجشنبه و جمعه مؤرخ -۷- ۸ برج سرطان از مکاتب خویش اخذ و به روز های دو شنبه و سه شنبه مؤرخ ۱۱ و ۱۲ برج سرطان جهت ثبت معلومات بایومتریک به انستیتوت خدمات ملکی واقع افشارسیلو مراجعه نمایند، محل امتحان درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معیین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

تاریخ امتحان دور دوم: روزجمعه مؤرخ ۱۵ سرطان

نوت: از تمام شاملان امتحان کانکور جداً تقاضا می‌گردد تا در روز امتحان از آوردن مبایل، مخابره، اسلحۀ ناریه و جارحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل متذکره درنزد داوطلب، هرچند که از آن استفاده صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات؛ امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده و به مسؤولان امنیتی معرفی می شود. همچنان از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان؛ اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

اطلاعیه در مورد امتحانات اختصاصی و شبانه سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مورد امتحانات اختصاصی چهارده پاس‌ها (انستیتیوت های مسکلی، دارالعلوم …