Home / کانکور افغانستان / اخبار و اطلاعیه های کانکور افغانستان / نمونه ورق جوابات امتحان کانکور سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

نمونه ورق جوابات امتحان کانکور سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

>>> برای مشاهده در اندازه بزرگ بروی تصویر کلیک کنید.

  

نظرات

مطالب مرتبط

اطلاعیه در مورد امتحان کانکور متفرقه سال ۱۳۹۶

اطلاعیه جدید داوطلبان کانکور بیرون مرزی که فورم شمولیت شان را در نماینده گی های …