Home / کانکور افغانستان (صفحه 10)

کانکور افغانستان

فورم دوم امتحان کانکور ولایت پروان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید جوابات

فورم دور دوم امتحان کانکور ولایت پروان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم دوم کانکور ولایت لوگر سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید جوابات

فورم دور دوم امتحان کانکور ولایت لوگر سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد)     با اظهار سپاس از مرکز آموزشی استاد قیس رابین قرضی برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم دوم امتحان کانکور ولایت فاریاب سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید جوابات

فورم دور دوم امتحان کانکور ولایت فاریاب سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

حل تشریحی فورم امتحان کانکور ولایت جوزجان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

حل تشریحی فورم دور اول امتحان کانکور ولایت جوزجان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم اول کانکور ولایت جوزجان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید جوابات

فورم دور اول امتحان کانکور ولایت جوزجان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از انجنیر حنیف الله حکیمی برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم دوم امتحان کانکور ولایت بغلان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ + کلید

فورم دور دوم امتحان کانکور ولایت بغلان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد)   با اظهار سپاس از مرکز آموزشی استاد قیس رابین قرضی برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم امتحان کانکور ولایت بغلان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با حل تشریحی

حل تشریحی فورم دور اول امتحان کانکور ولایت بغلان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

حل تشریحی سوالات فورم کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۲

حل تشریحی فورم دور اول امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از انجنیر حنیف الله حکیمی برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم اول امتحان کانکور ولایت پکتیا سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

حل تشریحی فورم دور اول امتحان کانکور ولایت پکتیا سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بروی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فورم امتحان کانکور ولایت ارزگان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با حل تشریحی

حل تشریحی فورم امتحان کانکور ولایت ارزگان سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد کلید فورم مذکور نظری ندارد) برای دانلود ابتدا وارد سایت شوید اگر تا هنوز ثبت نام نکرده اید اینجا را کلیک کنید بعداً بروی تصویر “دانلود” کلیک کنید. با اظهار سپاس از مرکز آموزشی رهنمون …

ادامه مطلب »