اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۵

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور بخش شبانه دانشگاه های کشور در سال ۱۳۹۵ رسانیده می شود که توزیع فورم ثبت نام برای فارغان صنوف داوزدهم از تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ الی ۱۵/۴/۱۳۹۵ از مراجع ذیل صورت میگیرد.

علاقمندان محترم می توانند قبل از ختم تاریخ متذکره فورم ثبت نام خویش را اخذ و طی مراحل نمایند تا شامل امتحان شوند.

۱٫ داوطلبان امتحان کانکور شبانه مرکز فورم ثبت نام را از دانشگاه کابل اخذ و طی مراحل نمایند.

۲٫ داوطلبان کانکور ولایات میتوانند فورم ثبت نام برنامه شبانه را از دانشگاه ها و موسسات تحصیلی ولایات مربوطه خویش اخذ و طی مراحل نمایند.

نوت: تاریخ اخذ امتحان بعداً اعلان میگردد

نظرها

Loading...

مطالب مرتبط

اطلاعیه اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم برای سال تحصیلی ۱۳۹۶ تحت شرایط ذیل محصل میپزیرد: ۱- کاندیدان …