خاندل له اسلام له نظره

خاندل له اسلام له نظرهمونږ او تاسې چې په مجلس کې کېنو، نو تکړه هغه وي چې ډېرې ټوکې وکړي او خلک وخندوي، مګر له دې خبر نه وي، چې زياته خندا د انسان زړه وژني او هغه زړه بيا د الله تعالی د ياد غافل کېږي او په هغې زړه کې بيا د الله تعالی سره د محبت ځای نه وي.

په لاندې حديث کې هم همدې خبرې ته اشاره شوې ده.

 

نظرها

Loading...

مطالب مرتبط

از مناظر رستاخیز (روز قیامت)

قرآن کریم در اماکن مختلف بویژه در سوره های مکی با اسلوب وبیان منحصر بخود، …