اولين نيروگاه برق در افغانستان

نخستين نيروگاه برق در افغانستان در زمان پادشاهي امير حبيب الله خان در كابل ساخته شد.

 

نظرها

Loading...

مطالب مرتبط

جمعیت و تعداد نفوس افغانستان

جمهوری اسلامي افغانستان ، در سال ۱۹۹۷م ۲۰/۸۳۸/۰۰۰نفر جمعیت داشته است، و از این نظر …